Regulamin


1. Informacje ogólne


1.1. Właścicielem serwisu ze sklepem internetowym i hurtownią internetową, zwanego dalej EXPLICO jest firma P.H.U. EXPLICO PAWEŁ CHWALIŃSKI z siedzibą w KOLUSZKACH 95-040,  ul. Gen. Sikorskiego 12.

1.2. Osoba składająca zamówienie zwana jest w dalszej części regulaminu „Klientem” .

1.3. „Towar” to wszelkie produkty , które Klient może nabyć za pośrednictwem serwisu www, e-mail’em, zamawiając telefonicznie oraz dokonując osobiście zakupu w siedzibie firmy .

1.4. Warunkiem koniecznym do dokonania zamówienia jest założenie konta poprzez wypełnienie formularza zawierającego dane potrzebne do realizacji zamówień.

1.5. Zakładając konto Klient oświadcza, iż akceptuje treść regulaminu, który dotyczy każdej z form składania zamówienia.

1.6. Poprzez zarejestrowanie się Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

1.7. Na towary znajdujące się w ofercie EXPLICO nie udziela się gwarancji (art. 577 kc), chyba, że zostało to wyraźnie podane w informacji o danym produkcie.

1.8. W przypadku podania przez Klienta adresu e-mail w wypełnionym formularzu, wyraża on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej drogą elektroniczną.

1.9. Klient wyraża zgodę na zapis i archiwizację korespondencji e-mail, wiadomości SMS oraz prowadzonych połączeń głosowych, których celem jest dążenie do zwiększania jakości obsługi Klienta jak i troska o bezpieczeństwo zawieranych transakcji.

 


 

 

2. Składanie zamówień

 

2.1. W EXPLICO można dokonać zakupów na dwa sposoby:

2.1.1. Składając zamówienie poprzez strony WWW pod adresem:
http://www.moje-bhp.pl.pl ;

2.1.1.1. Posługując się koszykiem na stronach serwisu www.

2.1.1.2. Warunkiem podstawowym realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Klienta, w szczególności podania numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail celem umożliwienia szybkiego kontaktu w przypadku gdyby realizacja zamówienia wymagała dodatkowego kontaktu z Klientem.


2.1.3. Kontaktując się telefonicznie z działem obsługi klienta, który jest do Państwa dyspozycji w dni robocze w godzinach od 8.00 - 188.00 pod numerami telefonów: 42 280 81 60
2.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Wysyłka następuje w ciągu 48 godz. od zakupu produktu.
2.3. W przypadku stwierdzenia niemożliwości zaakceptowania zamówienia lub chwilowego braku jakiegokolwiek towaru, EXPLICO informuje o tym Klienta oraz ustala z nim dalsze szczegóły dotyczące realizacji przesłanego zamówienia. Jeżeli skontaktowanie się z Klientem jest niemożliwe w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia, takie zamówienie traci moc. Klient może zostać poproszony o odpowiedź na automatycznie wysłaną przez EXPLICO wiadomość dotyczącą zapytania o dalszej realizacji zamówienia.

2.4. Na produkty realizowane z datą późniejszą niż bieżąca (realizacja zamówienia oczekującego) będą obowiązywać ceny takie jak w dniu realizacji zamówienia.

2.5. Towar, który został objęty ceną promocyjną musi zostać odebrany przez klienta lub wysłany spedycją najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych po zakończeniu obowiązywania promocji. W przeciwnym razie nie będą mieć zastosowania ceny promocyjne.

2.6. Promocja czasowa dostępna na stronie www.moje-bhp.pl obowiązuje dla zamówień zatwierdzonych w czasie trwania promocji. Czas zatwierdzenia zamówienia określony jest na podstawie czasu podanego na stronie www.moje-bhp.pl.

2.7. Klient nie może odwołać zamówienia, które zostało zrealizowane (tzn. towar został wysłany do klienta lub towar został wysłany od producenta do EXPLICO w celu realizacji indywidualnego zamówienia Klienta).
3. Warunki płatności za zamówiony towar


3.1. Formą płatności jest zapłata gotówką przy odbiorze towaru, wpłacenie zaliczki w PLN na konto nr 48114020040000310258210540 prowadzone w BRE BANK S.A. lub zapłata kartą płatniczą.
3.2. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

3.3. W przypadku gdy formą płatności jest gotówka, wysyłka lub odbiór towaru następuje niezwłocznie lub w określonym przez Klienta terminie.

3.4. W przypadku gdy formą płatności jest przedpłata, wysyłka lub odbiór towaru następuje po wpłynięciu pełnej kwoty na konto EXPLICO. Kwota zapłaty składa się z ceny towaru i kosztów transportu, na który Klient otrzymuje dokument VAT.

3.5. W przypadku gdy formą płatności jest karta płatnicza bądź e-przelew obsługiwane przez Centrum Rozliczeniowe Dotpay, wysyłka lub odbiór towaru następuje po otrzymaniu powiadomienia z systemu Dotpay o prawidłowym wykonaniu transakcji na kwotę określoną w zamówieniu. Kwota zapłaty składa się z ceny towaru, kosztów transportu oraz opłaty za wybór sposobu płatności. Na całość klient otrzymuje dokument VAT.

3.6. Na wyraźne życzenie Klient może otrzymać dokument pro-forma, na podstawie której może dokonać przedpłaty.

3.6.1. Brak zapłaty w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu lub daty wskazanej w dokumencie skutkuje anulowaniem rezerwacji towaru.

3.6.2. Zapłata w terminie proformy jest jednoznaczna z akceptacją cen podanych na proformie.


3.8. Opłata za przesyłkę pokrywana jest przez Klienta. Opłata ta wyliczona jest na podstawie wagi zamówionego towaru.

4. Forma dostawy


4.1. Zamówione towary dostarczane są do Klienta przez przedstawiciela firmy spedycyjnej (SIODEMKA). Usługa przewozowa stanowi świadczenie odrębne od dostawy towaru.

4.1.1. Firmy spedycyjne SIÓDEMKA działają w oparciu o własne regulaminy. Celem zapoznania się z regulaminami spedytorów prosimy o bezpośredni kontakt z tymi firmami.

4.2. Istnieje możliwość dostawy towaru przez inną firmę spedycyjną na życzenie Klienta i w przypadku, gdy zobowiąże się on pokryć koszty takiej usługi.

4.2.1. Wysłanie towaru firmą spedycyjną, z którą EXPLICO nie ma podpisanej umowy o świadczeniu usług musi być poprzedzone przedpłatą w pełnej wysokości zamówienia. Klient osobiście zleca takiej firmie kurierskiej odbiór przesyłki z EXPLICO .

4.3. Czas realizacji zamówienia wynosi 48 godz od zakupu towaru i wpłynięciu należności na konto EXPLICO. 

4.4.1. EXPLICO nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku realizacji zamówienia w terminie późniejszym niż 48 godz. 

4.5. W przypadku niemożności dostarczenia towaru w w/w terminie, uzgadniany jest z Klientem indywidualny czas realizacji. 

4.6. W przypadku odbioru własnego, towary można odebrać z magazynu explico w godzinach od 08:00 do 18:00 w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych.

4.7. W przypadku odbioru własnego wymagane jest posiadanie przez osobę odbierającą towar, a nie będącą właścicielem firmy na którą wystawiono fakturę VAT, stosownego upoważnienia do odbioru towaru na rzecz Klienta.


4.12. Klient składając zamówienie na produkty dostarczane pod indywidualne zamówienie zobowiązuje się do zapłaty za towar w formie przedpłaty.

Czas oczekiwania na realizacje zamówienia pod indywidualne zamówienie wynosi około 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.

Czas ten może ulec zmianie w zależoności od dostępności produktu w magazynie producenta. Wydłużenie terminu nie uprawnia Klienta do rezygnacji z realizacji zamówienia czy też roszczeń z tego tytułu.

4.13. Towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta. Towar może zostać wysłany do użytkownika produków zakupionych przez Klienta. Faktury za zakupiony towar mogą zostać dostarczone w inne miejsce niż z dostawą towaru, w tym celu Klient zobowiązany jest nas poinformować o adresie na który mają zostać przesłane dokumenty.

5. Zwrot towaru


5.1. Uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone w przypadku umów zawieranych przez EXPLICO z przedsiębiorcami ( art. 558 § 1 kc ) .

5.2. Zasady zwrotu sprawnego towaru przez przedsiębiorców: 

5.2.1. Odesłany towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (w szczególności oryginalne opakowanie). Koszt odsyłanej przesyłki pokrywa Klient . Należy podać dane Klienta wraz z numerem konta bankowego, na które ma być odesłana cena towaru. 

5.2.2. Po weryfikacji stanu odesłanego towaru EXPLICO zwróci w ciągu 3 dni na wskazane przez Klienta konto.

5.2.3. Warunkiem koniecznym zwrotu ceny jest odesłanie przez Klienta podpisanej faktury lub paragonu korygującego na zwrócony towar. 

5.2.4. Odebranie przez Klienta spedycyjnego listu przewozowego, do którego została dołączoną faktura korygująca lub listu poleconego jest równoznaczne z odesłaniem podpisanej kopii faktury korygującej.

5.3. Towar, który nosi znamiona użytkowania nie podlega zwrotowi. 

5.4. W przypadku, gdy Klient nie odbierze wysłanego towaru, na który zostało potwierdzone zamówienie, zostanie on obciążony kosztami transportu za wysyłkę tego towaru i za zwrot do EXPLICO . 

5.5. Klient zobowiązany jest podpisać fakturę korygującą na nieodebrany towar i uregulować wskazane wyżej koszty w ciągu 2 dni od daty otrzymania faktury korygującej.
6. Odbierając towar pamiętaj:


6.1. Przy odbiorze towaru od przedstawiciela firmy spedycyjnej należy sprawdzić prawidłowość przesyłki pod względem asortymentu i ilości towaru. W razie stwierdzenia niezgodności przesyłki z zamówieniem lub fakturą, klient ma obowiązek sporządzenia protokołu rozbieżności z przedstawicielem firmy spedycyjnej . Klient powinien w terminie 3 dni poinformować EXPLICO o stwierdzeniu niezgodności przesyłki z zamówieniem lub fakturą oraz w terminie 7 dni przesłać do EXPLICO protokół rozbieżności. Powyższe terminy liczone są od dnia odbioru przesyłki. 

6.2. EXPLICO nie odpowiada za braki towaru stwierdzone bez udziału przedstawiciela firmy spedycyjnej lub stwierdzone z naruszeniem procedury reklamacyjnej określonej w pkt 6.1 

6.3. Odbierając towar z magazynu firmy EXPLICO odbiorca czy też przedstawiciel firmy spedycyjnej odbierający towar w imieniu klienta, zobowiązany jest do sprawdzenia towaru pod względem ilościowym i jakościowym. Za rozbieżności powstałe po odbiorze towaru przez klienta lub przedstawiciela firmy spedycyjnej działającego w imieniu odbiorcy, firma RXPLICO nie ponosi odpowiedzialności.
7. Szanujemy Twoją prywatność


7.1. Dane osobowe, które przekazuje Klient podczas zakupów są przetwarzane wyłącznie w celach realizacji złożonego zamówienia i w celach marketingowych. 

7.2. EXPLICO nie wykorzystuje tych danych do żadnych innych celów. W żadnym wypadku nie udostępnia tych danych osobom trzecim. 

7.3. Każdy klient ma prawo do wglądu swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian. 

7.4. Klient ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru danych EXPLICO. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone na piśmie.
8. Postanowienia końcowe


8.1. EXPLICO zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży. 

8.2. Ceny produktów będących w sprzedaży wyrażone są w walucie PLN. Przeglądając zamówienie (koszyk) podano odpowiedni podatek VAT. 

8.3. Zasady współpracy określone w niniejszym regulaminie dotyczą zarówno klientów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spoza jej obszaru. W ramach indywidualnych pisemnych umów zwanych kontraktami dopuszcza się zmiany od określonych w niniejszym regulaminie zasad.

8.10. Zdjęcia produktów zamieszczone w serwisie internetowym mogą odbiegać nieznacznie swoim wyglądem i kolorem od oryginału. 

8.11. Przed wykonaniem zdobienia lub innego rodzaju ingerencji w towar należy dokładnie sprawdzić czy towar jest zgodny z zamówieniem i oczekiwaniem jakościowym. Wykonanie zdobienia lub innej ingerencji w produkt jest traktowane jako używanie produktu.

8.12. W przypadku sprzedaży towarów po cenach lub na warunkach promocyjnych, EXPLICO może wprowadzić zasady promocji odbiegające od niektórych postanowień niniejszego regulaminu. W stosunku do danego asortymentu towaru zastosowanie mają zasady tylko jednego systemu promocyjnego. EXPLICO może wprowadzić możliwość wyboru przez Klienta jednego z systemu promocyjnego w odniesieniu do danego asortymentu.


8.15. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym sposób i zasady składania zamówień. 

8.16. EXPLICO zastrzega sobie prawo do zmian w treści Regulaminu w każdym czasie . Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jest związany jego postanowieniami.

8.17. EXPLICO nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane wadliwym działaniem serwisu, a także za straty powstałe w wyniku wykorzystania zawartych w serwisie informacji i danych. 

8.18. EXPLICO nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane użytkowaniem produktów.

8.19. Zamieszczony cennik nie jest ofertą w rozumieniu prawa cywilnego. 

8.20. Wszelkie uwagi dotyczące pracy serwisu www prosimy kierować na adres firmy EXPLICOoraz na adres e-mailowy: ubrania-robocze@wp.pl